Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@hotmail.com

KONKURS

Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z Kustoszem Katedry na Wawelu zapraszają uczniów szkół noszących imię Wawelskiej Pani do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.

Głównym celem konkursu jest złożenie hołdu Patronce, poznanie i popularyzacja Jej dokonań oraz przybliżenie postaci Jana Pawła II, papieża-piewcy katedry wawelskiej. Konkurs również ma promować młode talenty oraz rozbudzać zainteresowania wiedzą historyczną, w szczególności wiedzą dotyczącą postaci Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła.
Przewidywane są cenne nagrody.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na bieżąco na stronie: http://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/iii-ogolnopolski-konkurs-wiedzy/, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/III Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Jadwidze Królowej oraz na stronie https://rodzinaszkoljadwizanskich.pl/
Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców klas.

 • Grudzień 11 2019

  Zbiórka Żywności Caritas

  Podziękowanie

  Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w XVII Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, Pomagam” organizowanej przez Caritas diecezji sandomierskiej. Celem zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych do przechowywania.
  Dzięki Państwa hojności w całej Diecezji Sandomierskiej udało się uzbierać w sumie 8 896,02 kilogramów żywności, z której zostanie przygotowanych blisko 1000 paczek żywnościowych.


 • Grudzień 5 2019

  MIKOŁAJKI

  (więcej…)
 • Grudzień 4 2019

  KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

  Patron medialny