• Rekrutacja do klas I, II, III, IV w naszej szkole podstawowej trwa do końca sierpnia 2022 r.
  • Prosimy o wypełnienie podania i przyniesienie go do sekretariatu szkoły w godzinach od 7.00 do 16.00.
  • Szkoła jest bezpłatna.

Rekrutacja Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. składanie podań w sekretariacie
szkoły lub drogą mailową: agatapaluch@interia.eu
Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r do godz. 15.00 dostarczanie
świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.
21 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Od 22 lipca 2022 r do 29 lipca 2022 r. składanie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, jeśli nie zostały złożone wcześniej.
1 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjetych i nieprzyjętych.
Od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 możliwość
złożenia podania wraz z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym.