TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO

Pod znakiem słowa i sztuki scenicznej upływa tegoroczna edycja Tygodnia Kultury Języka Polskiego w sandomierskim „Katoliku”. Uczniowie KG i KLO badają związki między literaturą a teatrem i poznają kulturę polską dzięki postaciom i twórczości tkjpdramatopisarzy. Szczególną uwagę poświęcają więc tym twórcom, którzy napisali najsłynniejsze polskie dramaty. Motto TKJP 2014 stanowią słowa Stanisława Wyspiańskiego „Teatr mój widzę ogromny…”.
Jak co roku młodzież bierze udział w konkursach. Wszyscy zmagają się o tytuł Mistrza Ortografii w konkursie ortograficznym. Wszyscy także walczą o zwycięstwo w konkursie recytatorskim i literackim. Zgodnie ze szkolną tradycją każda z klas wykonała plakat poświęcony jednemu z dramatów. Każda z klas przygotowała także wystawę prezentującą życie i twórczość jednej z postaci, akcentując jej związek z teatrem.
Temat konkursu literackiego to słowa „Życie to jest teatr” pochodzące z wiersza Edwarda Stachury: „Życie to nie teatr”.
TKJP 2017 znajdzie swój finał za kilka dni podczas specjalnego programu, podczas którego poznamy laureatów poszczególnych konkursów.


AKTYWNA TABLICA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informuję, że w postępowaniu o dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dokonano wyboru ofert.
Wpłynęło 11 ofert. Z przyczyn niezgodności z zapytaniem ofertowym lub rozporządzeniem odrzucono 7 ofert. Z pozostałych ofert wybrano najkorzystniejszą.
Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona w dniu dzisiejszym.

 


OBÓZ MUZYCZNY CHÓRU

Chór Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.  Uczniowie wykonali podczas Mszy św. dwie pieśni a uczeń pierwszej klasy KLO Albert Stachniak służył‚ do mszy przy ołtarzu.

chor