Aktualności

OBÓZ INTEGRACYJNY – 27-28.08.2014

oboz_002W dniach 27-28.08. uczniowie pierwszych klas naszego gimnazjum wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, w czasie którego poznawali specyfikę i misję szkoły. Był też czas na zabawę i wzajemne poznawanie się. W spotkaniu, które odbyło się w budynku szkoły uczestniczyli wychowawcy klas pierwszych: p. Małgorzata Chorzępa i p. Anna Nieradka oraz p. v-c dyrektor Bożena Adach, p. Jacek Kruk i o. Tytus Piłat. Spotkanie integracyjne dla klas pierwszych to element programu wychowawczego szkoły, który kładzie nacisk na wszechstronny rozwój młodzieży oraz budowanie wspólnoty między uczniami.