Aktualności

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO

TKJPPod znakiem poezji i muzyki upływa tegoroczna edycja Tygodnia Kultury Języka Polskiego w sandomierskim „Katoliku”. Uczniowie KG i KLO badają związki między literaturą a muzyką i poznają kulturę polską dzięki postaciom i twórczości pisarzy łączących słowo i muzykę. Szczególną uwagę poświęcają więc tym poetom, których utwory stały się teksami piosenek, bądź też tym twórcom, którzy pisali pieśni, hymny, psalmy czy też ballady. Motto TKJP 2014 stanowią słowa ks. Jana Twardowskiego: „A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze,co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką”. Uczniowie „Katolika” poznają historię najważniejszych polskich pieśni i piosenek, które stały się narodowymi lub pokoleniowymi hymnami. Sprawdzają też czy gatunek pieśni, hymnu, psalmu i ballady jest obecny w obrębie zainteresowania twórców XXI wieku.
Jak co roku młodzież bierze udział w konkursach. Wszyscy zmagają się o tytuł Mistrza Ortografii w konkursie ortograficznym. Wszyscy także walczą o zwycięstwo w konkursie recytatorskim a uzdolnieni wokalnie mogą wziąć udział w konkursie poezji śpiewanej. Zgodnie ze szkolną tradycją każda z klas wykonała plakat poświęcony jednej z pieśni lub piosenek ważnych w życiu naszego narodu. Wśród losowanych w ubiegłym tygodniu utworów znalazły się: „Bogurodzica”, „Hymn do miłości Ojczyzny”, „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, „Z dymem pożarów”, „Rota”, „Boże, coś Polskę”, „Żeby Polska” i „Mury”. Każda z klas przygotowała także wystawę prezentującą życie i twórczość wylosowanej postaci, akcentując jej związek z literaturą i muzyką. Wśród twórców znaleźli się: Julian Tuwim, Agnieszka Osiecka, Edward Stachura, Jacek Kaczmarski, Marek Grechuta, Jacek Cygan i – związany w sposób szczególny z Sandomierzem – Mikołaj Gomółka.
Konkurs literacki poświęcony jest muzyce i jej roli w naszym życiu. Chętni mogą wziąć udział w konkursie poetyckim, pisząc wiersz o muzyce, psalm, pieśń, piosenkę lub balladę. TKJP to także czas na poznanie osoby patronki szkoły – Św. Jadwigi. W tym roku – na jej wzór – uczniowie tworzą szkolne skryptorium. Św. Jadwiga od dzieciństwa wychowana na klasycznej literaturze religijnej, czytała Pismo Święte, psałterz, kazania Ojców Kościoła, rozważania i modlitwy św. Bernarda czy św. Brygidy. Niektóre z tych dzieł zostały przetłumaczone na język polski właśnie dla niej i dla jej dworu. Przepisywano je na Wawelu w założonym przez nią skryptorium. Królowa zamówiła trójjęzyczny Psałterz, znany pod nazwą Floriańskiego, który do dziś przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Każdy uczeń przepisał ręcznie psalm lub fragment psalmu w przekładzie jednego z poetów i ozdobił go graficznie. Prace zostały oprawione i wyeksponowane w klasach lub na korytarzach. Wśród autorów przekładu psalmów znaleźli się tacy poeci jak: Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Czesław Miłosz, Roman Brandstaetter, Leopold Staff, Franciszek Karpiński i Wojciech Bąk.
TKJP 2014 znajdzie swój finał za kilka dni podczas specjalnego koncertu, podczas którego poznamy laureatów poszczególnych konkursów.
Jak zwykle będzie także można zdobyć nagrodę szczególną: Laur Publiczności w konkursie facebookowym: na najlepszy plakat i najlepszą wystawę. Praca, która 26 listopada (w środę) o godzinie 12.00 zdobędzie najwięcej „lajków” otrzyma tę właśnie nagrodę.
TAB