Aktualności

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO

Pod znakiem poezji i muzyki upłynęła teObraz 031goroczna edycja Tygodnia Kultury Języka Polskiego w sandomierskim „Katoliku”. Uczniowie KG i KLO badali związki między literaturą a muzyką i poznawali kulturę polską dzięki postaciom i twórczości  pisarzy łączących słowo i muzykę. Szczególną uwagę poświęcali więc tym poetom, których utwory stały się teksami piosenek, bądź też tym twórcom, którzy pisali pieśni, hymny, psalmy czy też ballady. Motto TKJP 2014 stanowiły słowa ks. Jana Twardowskiego: „A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze,co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką”. Uczniowie „Katolika”  poznali historię najważniejszych polskich pieśni i piosenek, które stały się narodowymi lub pokoleniowymi hymnami. Sprawdzali też czy takie gatunki, jak: pieśń, hymn, psalm i ballada są obecny w obrębie zainteresowania twórców XXI wieku.

         Jak co roku młodzież wzięła udział w różnego rodzaju konkursach. Mistrzem Ortografii okazała się Katarzyna Karwatowska z klasy trzeciej, która okazała się lepsza od swoich starszych kolegów. W konkursie recytatorskim zwyciężył Dominik Tarka. Miejsce drugie zdobył Michał Nowiński a trzecie Patrycja Dyl.
Zgodnie ze szkolną tradycją każda z klas wykonała plakat poświęcony jednej z pieśni lub piosenek ważnych w życiu naszego narodu. Wśród nich znalazły się: „Bogurodzica”, „Hymn do miłości Ojczyzny”, „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, „Z dymem pożarów”, „Rota”, „Boże, coś Polskę”, „Żeby Polska” i „Mury”. Najwyższe uznanie jury zdobyła klasa II KLO, która przygotowała plakat poświęcony piosence „Żeby Polska…” Jana Pietrzaka.
Każda z klas przygotowała także wystawę prezentującą życie i twórczość wylosowanej postaci, akcentując jej związek z literaturą i muzyką. Wśród twórców znaleźli się: Julian Tuwim, Agnieszka Osiecka, Edward Stachura, Jacek Kaczmarski, Marek Grechuta, Jacek Cygan i – związany w sposób szczególny z Sandomierzem – Mikołaj Gomółka. W tym konkursie zwyciężyła klasa III b KG, która zaprezentowała Jacka Kaczmarskiego i jego piosenki, wykorzystując okno na półpiętrze jako miejsce ekspozycji.

         Jak zwykle zorganizowano konkurs facebookowy. Nagrodę Publiczności zdobyła klasa III b KG zarówno w kategorii „plakat”, jak i „wystawa”.

         Wyróżnienie w konkursie poetyckim zdobył Jakub Garnuszek.
TKJP to także czas na poznanie osoby patronki szkoły – Św. Jadwigi. W tym roku – na jej wzór – uczniowie stworzyli szkolne skryptorium. Św. Jadwiga od dzieciństwa wychowana na klasycznej literaturze religijnej, czytała Pismo Święte, kazania, rozważania i modlitwy. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski właśnie dla niej. Przepisywano je na Wawelu w założonym przez nią skryptorium. Królowa zamówiła psałterz, zwany Floriańskim, dlatego też każdy uczeń przepisał ręcznie psalm lub fragment psalmu w przekładzie jednego z poetów i ozdobił go graficznie. Prace zostały oprawione i wyeksponowane w klasach lub na korytarzach. Wśród autorów przekładu psalmów znaleźli się tacy poeci jak: Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Czesław Miłosz, Roman Brandstaetter, Leopold Staff, Franciszek Karpiński i Wojciech Bąk.

         TKJP 2014 zakończył koncert finałowy, w którym wystąpili: Karol Chmiel, Emilia Lichocka, Oliwia Łukawska, Mateusz Michajłyszyn oraz Dominik Tarka.  Koncert poprowadzili Weronika Zięba i Michał Nowiński. W czasie koncertu ogłoszono laureatów konkursów a także zaprezentowano plakaty i psałterze, jakie powstały w czasie TKJP.

Zapraszamy do galerii…