Aktualności

Gratulujemy!

 Z ogromną radością informujemy o kolejnym sukcesie naukowym nauczyciela biologii w KG i KLO: Pani Nel Sierant – Rożmiej uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych. Obrona pracy doktorskiej miała miejsce 17 grudnia 2014 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dr Nel Sierant – Rożmiej w swojej pracy badawczej zajmowała się antyosteopenicznym wpływem suplementacji ornityno-alfa-ketoglutaranu (OKG) na własności kości ramiennej indyka. Nad przebiegiem doświadczeń i pisaniem pracy doktorskiej czuwał dr hab. Marcin Tatara z Uniwersytetu Rolniczego z Lublina (Wydział Weterynarii).  Pani Nel Sierant – Rożmiej jest absolwentką Uniwersytetu Mari Curie – Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracuje w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickim Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu od początku istnienia obu szkół. W tym czasie trzykrotnie pełniła obowiązki wychowawcy klas licealnych. Brała też udział w organizacji wymiany międzynarodowej młodzieży z Francji. Jest opiekunem projektów uczniowskich w dziedzinie biologii.