Aktualności

XIII PIELGRZYMKA DO SULISŁAWIC – 7.09.2016

Prawie trzysta osób pielgrzymowało z Sandomierza do sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, aby w wigilię Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny modlić się z pielgrzymami z Iwanisk, Połańca, Staszowa czy Opatowa.
Wśród pątników znaleźli się także reprezentanci Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej. Prawie pięćdziesiąt osób – uczniów i nauczycieli – wyruszyło spod budynku szkoły, aby dołączyć do grupy sandomierskiej, której przewodził absolwent KLO – ks. Krzysztof Kwiatkowski. Po całodziennej wędrówce pielgrzymi wzięli udział w mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa ordynariusza diecezji sandomierskiej. Bp Krzysztof Nitkiewicz w homilii wygłoszonej w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach mówił o wartości życia i osobie Maryi, a także o wdzięczności za dar życia.
Pielgrzymowanie do sulisławskiego sanktuarium to powrót do przedwojennej tradycji zainicjowanej przez błogosławionego ks. Antoniego Rewerę.
Sanktuarium tworzy zabytkowy zespół dwóch kościołów: późnoromańskiego i neogotyckiego. W tym drugim znajduje się cudowny, łaskami słynący, obraz Matki Boskiej Bolesnej zwanej w tym wizerunku Matką Boską Sulisławską bądź Sulisławicką.

(Joanna Sarwa)