Aktualności

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Pod hasłem 'Podaj dalej… drugie życie odpadów’ przebiega 23. edycja akcji 'Sprzątanie świata – Polska’. Po raz kolejny wzięli w niej udział uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Tegoroczna edycja akcji zwrócić ma szczególną uwagę na znaczenie recyklingu.

'Sprzątanie świata – Polska’ jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska 'Clean up the World’ wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. Od 1994 roku w trzeci weekend września odbywają się działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk.

(Joanna Sarwa)