Aktualności

SZLACHETNA PACZKA

szlachetna-paczka

Uczniowie i nauczyciele z Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Lgólnokształcącego i. św. szp2016Jadwigi Królowej w Sandomierzu podjęli wyzwanie zorganizowania „Szlachetnej Paczki” i pomocy samotnej i chorej mieszkance powiatu sandomierskiego. Koordynatorem szkolnej akcji była siostra Katarzyna Tokarska. Zebrano artykuły żywnościowe i chemiczne. Największym wyzwaniem okazało się zorganizowanie zbiórki kilkunastu worków zaprawy murarskiej. Udało się! Dziś dary zostały przekazane wolontariuszom „Szlachetnej Paczki”.

(Joanna Sarwa)