Aktualności

AKTYWNA TABLICA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informuję, że w postępowaniu o dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dokonano wyboru ofert.
Wpłynęło 11 ofert. Z przyczyn niezgodności z zapytaniem ofertowym lub rozporządzeniem odrzucono 7 ofert. Z pozostałych ofert wybrano najkorzystniejszą.
Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona w dniu dzisiejszym.