Aktualności

SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Słowa Pisma Św., scenki z życia i pastorałki złożyły się na program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie KSzP i KLO na spotkaniu opłatkowym w przeddzień świąt Bożego Narodzenia. Program ten powstał pod kierunkiem s. Katarzyny Tokarskiej. zd2Zgodnie ze szkolną tradycją po części artystycznej przyszedł czas na łamanie sie opłatkiem i życzenia. Młodzież przygotowała dla grona pedagogicznego niespodziankę w postaci wizerunku drzewa stworzonego przez wszystkich uczniów szkoły.