Aktualności

Niestraszkowe odblaski

Poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze przez zaopatrzenie ich w odblaski, edukacja i wychowanie dzieci na świadomych, odpowiedzialnych pieszych, późniejszych uczestników ruchu drogowego to cele ogólnopolskiej akcji PZU „Odblaski”.
Uczniowie klas IV i V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Niestraszkowe odblaski” przygotowanych w ramach akcji.

Śpiewali piosenkę zespołu Nickelodeon „Odblaski – 90’’, czytali i analizowali opowiadanie pt. „W drodze do szkoły” a także otrzymali odblaski.

Podczas zajęć zostały omówione: zasada ograniczonego zaufania, zasady przejścia przez jezdnię w miejscu oznakowanym i nieoznakowanym oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa na drodze wszystkim użytkownikom ruchu. Podkreślona została zwłaszcza rola odblasków.