Aktualności

Konkurs plastyczny „Sandomierz królowej Jadwigi”

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w mieście,  powiecie sandomierskim oraz  diecezji sandomierskiej.

Celem ogólnym konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią Św. Jadwigi, Jej życiem i realizowanymi przez nią wartościami w powiązaniu z historią Sandomierszczyzny jako regionu ważnego w dziejach Polski.

Regulamin konkursu: