Aktualności

Spotkanie autorskie

W poniedziałek 13 maja o godz. 9.55 na auli szkolnej odbyło się autorskie spotkanie z p. Kajetanem Rajskim, dziennikarzem, publicystą, autorem wielu książek.

Kajetan Rajski za swoją działalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.


Kajetan Rajski , redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”, mówił podczas spotkania z młodzieżą o podziemiu niepodległościowym.