Aktualności

Wycieczka na Litwę

Dzień pierwszy:

Ugoszczeni przez gospodarzy czyli polską szkołę w Solecznikach zakończyliśmy dzień w bursie przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego.

Dzień drugi:

Zwiedzanie Muzeum Malarki Ludowej Anny Krepsztul.

Zwiedzanie ruin Rzeczypospolitej Pawłowskiej.

Rzeczpospolita Pawłowska – republika samorządowa utworzona w granicach I Rzeczypospolitej we wsi Pawłowo (dawniej Merecz) koło Wilna, w której właściciel wsi, ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski w roku 1769 zastąpił pańszczyznę oczynszowaniem i nadał chłopom wolność osobistą. Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własną konstytucję, herb, pieniądze, sejm, skarb, kasę samopomocy i szkołę. W sumie republika księdza Brzostowskiego w Pawłowie funkcjonowała 25 lat.

Zwiedzanie pałacu Balińskich w Jaszunach.

Spotkanie z młodzieżą ze szkoły w Solecznikach.

Kaplica w Ostrej Bramie.

Śladami Adama Mickiewicza. Kościół ojców bazylianów.

Kościół Miłosierdzia Bożego, w którym znajduje się cudowny obraz Jezusa Miłosiernego.

Katedra.

Dom Juliusza Słowackiego.

Śladami Adama Mickiewicza. Muzeum Adama Mickiewicza.

Kościół św. Piotra i Pawła.

  • Cmentarz na Rossie.

Kaplica w miejscu pracowni, w której powstał obraz Jezusa Miłosiernego.

Dzień czwarty:

Powiewiórka – kościół św. Kazimierza, w którym ochrzczony był Józef Piłsudski.

Zułów- miejsce narodzin Józefa Piłsudskiego.

Zamek w Trokach.

Ponary. W czasie II wojny światowej, w latach 1941–1944 las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami (czasem transportami pieszymi), rozstrzeliwano i grzebano w niedokończonych zbiornikach paliwa (dla powstającego do VI 1941 r. lotniska sowieckiego). Zamordowano tam 100 tysięcy ludzi.

Pożegnanie z gospodarzami. Podziękowanie za wspaniałą gościnę. Fotografia z flagą podarowaną przez Polaków z Solecznik Polakom z Sandomierza z podpisami polskich harcerzy, którzy dla sandomierskich gości przygotowali spotkanie integracyjne.