Aktualności

Informacja dla uczniów zgłoszonych do internatu

Internat czynny będzie już w niedzielę 1.09 2019 r. od godz. 17.00
Jeśli ktoś planuje przyjechać wcześniej proszę o kontakt na nr 501874444.
Osoby, które zostały przyjęte do internatu przywożą ze sobą pościel (kołdra, poduszka, powłoczki) oraz rzeczy osobiste.
Planujemy, by w niektóre weekendy ( wg załączonego grafiku) istniała możliwość pozostania w internacie. Wymaga to dużego wysiłku organizacyjnego. Proszę o przemyślenie tej propozycji i przekazanie informacji do dyrektora szkoły, kto chce z niej korzystać.


W tym roku szkolnym opłata za internat wynosić będzie 350 zł. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole ( np. z powodu choroby) w następnym miesiącu jest od tej sumy odliczana kwota za wyżywienie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności w sekretariacie lub administracji szkoły ( pod nr 15 832 78 09) Osoby pozostające na weekendy będą wpłacać dodatkowo po ok. 40-50 zł. za weekend. Ta kwota będzie ostatecznie ustalona po spotkaniu z rodzicami.
Proszę o złożenie w sekretariacie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do internatu
  • zgoda rodziców na wyjścia z budynku w godzinach 13.00-16.00 ( czas na spacer, drobne zakupy…)
  • zgoda rodziców na udział w zajęciach dodatkowych w innych godzinach ( np. dodatkowe lekcje, zajęcia sportowe, spotkania grup młodzieżowych…)
    Druki tych dokumentów są do pobrania w sekretariacie