Aktualności

Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić

Uczniów

Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na uroczystość ślubowania, która odbędzie się 10 października 2019 roku. Rozpocznie ją Msza święta pod przewodnictwem ks. Leszka Chamerskiego o godzinie 17 w auli szkolnej. Uroczystość uwieńczy Bal Jadwiżański.

  Uczniowie, rodzice i wychowawcy  klas:

 IV S.P.

 1 A LO  

 1B LO