Aktualności

Dyżur liturgiczny

Dnia 22 listopada klasy 4 i 5 w szkolnej kaplicy miały swój dyżur liturgiczny.
Każdy z uczniów miał możliwość wziąć czynny udział w przygotowaniu Mszy świętej. Uczniowie czytali czytanie mszalne, modlitwę wiernych i śpiewali psalm.
Podczas Mszy św. modlili się za siebie nawzajem, swoje rodziny, wychowawców, grono pedagogiczne i całą społeczność szkolną.
Tego dnia pamiętali również w swoich modlitwach- za wstawiennictwem św. Cecylii, patronki tego dnia – o organistach, osobach animujących śpiew, za naszego księdza prefekta- ks. Leszka Chamerskiego, który w diecezji sandomierskiej jest duszpasterzem organistów oraz za nasz chór szkolny.