Aktualności

KONKURS

Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich wraz z Kustoszem Katedry na Wawelu zapraszają uczniów szkół noszących imię Wawelskiej Pani do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Długo czekałaś Jadwigo…” o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.

Głównym celem konkursu jest złożenie hołdu Patronce, poznanie i popularyzacja Jej dokonań oraz przybliżenie postaci Jana Pawła II, papieża-piewcy katedry wawelskiej. Konkurs również ma promować młode talenty oraz rozbudzać zainteresowania wiedzą historyczną, w szczególności wiedzą dotyczącą postaci Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła.
Przewidywane są cenne nagrody.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na bieżąco na stronie: http://www.katedra-wawelska.pl/szkoly-im-sw-jadwigi-krolowej/iii-ogolnopolski-konkurs-wiedzy/, w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/III Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Jadwidze Królowej oraz na stronie https://rodzinaszkoljadwizanskich.pl/
Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców klas.