Aktualności

Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klasy 3b

29 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klasy 3b. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy szkolnej. Następnie w auli szkolnej, w obecności znamienitych gości – Siostry Prowincjalnej Ewy Janek, dr Janusza Suszyny, Naczelnika Oświaty oraz Rodziców – s. Dyrektor Agata Paluch wręczyła gratulacje, certyfikaty, nagrody i podziękowania za szczególne osiągnięcia i wysokie średnie ocen najlepszym uczniom. Uroczystość zakończyła się bardzo pięknym przedstawieniem klasy 3a oraz prezentacją zdjęć, którą przygotowali Abiturienci.