Aktualności

Warsztaty psychologiczne dla dzieci, dorosłych i nauczycieli

Warsztaty psychologiczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli obejmuje projekt realizowany w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Wsparcie psychologiczne w tak szerokim zakresie jest możliwe dzięki Fundacji świętego Mikołaja. Wartość realizowanego projektu, który stworzył szkolny psycholog s.Bożena Ligęza, wynosi dziesięć tysięcy złotych.
Pierwsze warsztaty pod tytułem ‚Słowa mają moc-komunikacja’ poprowadziła Bożena Mruk – socjoterapeuta z placówki wsparcia dziennego Przystanek Błonie. Kolejne warsztaty zostaną poprowadzone przez innych specjalistów.
Jak podkreśla dyrektor szkoły s. Agata Paluch, dodatkowe zajęcia są potrzebne, mimo że młodzież w sandomierskim Katoliku ma zapewnione stałe wsparcie psychologiczne.
Wśród zagadnień ujętych w projekcie znalazły się między innymi: budowanie relacji bez przemocy, profilaktyka uzależnień, w tym uzależnień od urządzeń cyfrowych oraz radzenie sobie ze stresem i napięciami.