E-dziennik

Zapraszamy rodziców do zapoznania się ze strukturą dziennika elektronicznego obowiązującego w naszych szkołach od II semestru roku szkolnego 2017/2018.

Przy pierwszym logowaniu proszę utworzyć konto rodzica posługując się mailem podanym wychowawcy dziecka.

Proszę o regularne sprawdzanie zakładki wiadomości i ogłoszenia, ponieważ będą się tam pojawiać informacje zarówno od wychowawców, dyrekcji jak i ogłoszenia ogólne.

Link do strony e-dziennika: edudziennik.pl