Historia Szkoły

Historia szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służek Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu

Początki naszej szkoły sięgają lat trzydziestych XIX wieku, kiedy to na posesji przekazanej Zgromadzeniu przez siostrę  Zofię Sokołowską rozpoczęto budowę gmachu szkolnego. Obecny budynek szkoły powstawał w latach 1935-1938. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zajęli cały gmach na potrzeby armii hitlerowskiej. Mimo to zajęcia były kontynuowane do 1942 roku, kiedy to władze okupacyjne szkołę zamknęły. W 1944 roku Siostry Służki przejęły gmach i otworzyły w nim ponownie 3-letnią Żeńską Szkołę Krawiecką Towarzystwa „Samopomoc”, a następnie 4-letnie Gimnazjum Krawieckie Towarzystwa „Samopomoc”. W czerwcu 1950 roku szkołę zamknięto a w jej miejsce otworzono Państwowe Technikum Przemysłu Odzieżowego. Po 36 latach Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu odzyskało kompletnie zrujnowany budynek i po ponad 10 latach, 1 września 1997 roku, otworzyło  Katolickie Liceum im. św. Jadwigi Królowej a kilka lat później Katolickie Gimnazjum.