Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@hotmail.com

Informatyka – pliki

Zadania dodatkowe 04.06.2019

klasa 8


30.05.2019

Dla 1 KLO

Prace domowe 18.05.2019 :

Proszę z pliku podanego poniżej wykonać odpowiednie zadania.

Klasa 3A – zadanie 5 i zadanie 2

Klasa 6 – zadanie 1 i zadanie 3

Klasa 1 KLO – zadanie 6


Praca na lekcji 1KLOKursy do zrealizowania przez klasę 1KLO:Dla klasy 1 KLO

Proszę o zrealizowanie wszystkich kursów z działu: Prawo internetu( oczywiście bez RODO – ponieważ ten kurs już był) w terminie do 8 maja.

Dla klas gimnazjalnych i SP: prace z informatyki pojawią się 26 kwietnia, termin realizacji: do 8 maja.

Dla klasy 8

zadania22

2_zadanie_1

Praca na lekcji LO

2_zadanie_3-10_sposobow

Praca domowa dla klasy 8

Otwórz nowy dokument Worda i przekopiuj poniższy tekst:

Lotus Notes jest narzędziem komunikacyjnym i organizacyjnym. Uzupełnia oprogramowanie, z którego już korzystasz, dostarcza funkcji, których nie znajdziesz w bazach danych, edytorach tekstu czy arkuszach kalkulacyjnych. Korzystając z Notesu możesz tworzyć, organizować i rozdzielać dane między wieloma komputerami w sieci. Posiada kilka cech, które znasz już zapewne z innych programów takich jak edytory tekstu.

Wykonaj poniższe ćwiczenia:

Zastosuj czcionkę Comic Sans MS. Zapisany tekst otocz ramką o grubości 1½ pkt w kolorze czerwonym z żółtym tłem.

Zastosuj wcięcia w tekście : od lewej 3 cm, od prawej 3 cm

Wcięcie pierwszego wiersz ustaw na 1,5 cm

Zastosuj odstępy między wierszami na 1,5 wiersza

Ustaw marginesy strony – prawy 2 cm, lewy 2 cm, górny 1,5 cm, dolny 1,5 cm

Praca domowa dla klasy 3A i 3B

Formatowanie czcionki polega na zmianie jej wyglądu, np. kroju i stylu pisma, wielkości,koloru, dodaniu efektów specjalnych.

Otwórz dokument edytora tekstowego Word następnie przepisz zdania (a… h).Po wypisaniu, każde sformatuj w podany niżej sposób:

a) Słońce porusza się z zachodu na wschód.

·         Zmień wielkość czcionki na 16

·         Zmień krój czcionki na Calibri

·         Pogrub

·         Wyrównaj do prawej

b) Słońce porusza się ruchem pozornym.

·         Zmień wielkość czcionki na 26

·         Zmień krój czcionki na Verdana

·         Pochyl

·         Wyrównaj do środka

c) Pozorny obrót sfery niebieskiej wywołany jest obrotem Ziemi wokół osi.

·         Zmień krój czcionki na Times New Roman

·         Podkreśl

·         Zmień kolor czcionki na dowolny z wyjątkiem białego i czarnego

·         Przekreśl go (Prawy przycisk myszy/Czcionka/Efekty: Przekreślenie podwójne)

d) Tor ruchu Słońca to ekliptyka.

·         Zmień krój na Arial Black

·         Zmień rozmiar na 20

·         Wyróżnij dowolnym kolorem z wyjątkiem białego i czarnego

·         Podkreśl

e) Jest ona jedną z najważniejszych linii na niebie

·         Zmień krój czcionki na Monotype Corsiva

·         Zmień rozmiar na 18

·         Wyrównaj do środka

f) Przebiega przez trzynaście (od 1922 przez Wężownik) gwiazdozbiorów

·         Zmień krój czcionki na Impact

·         Zmieni rozmiar czcionki na 28

·         Wyjustuj tekst

g) Górne warstwy naszej atmosfery tworzą jonosferę.

·         Zmień krój czcionki na Courier

·          Zmień rozmiar jej na 26,

·         Podkreśl,

·         Zapisz kursywą

h)  Przejawy aktywności Słońca obserwujemy w postaci „plam”, „pochodni”, promieniowania radiowego

·         Krój czcionki Bookman Old Style

·         Rozmiar czcionki 21

·         Wykonaj wersaliki (Prawy przycisk myszy/Czcionka/Zakładka Czcionka/Efekty: Wszystkie wersaliki)

·         Wyjustuj

KLASA 1 KLO – praca domowa(31.01.19)

zadanie_1-instrukcja

DLA KLASY 6

Na 6 – wykonaj tapetę na ekran, korzystając z  zdjęcia  i otrzymując efekt jak najbliższy podanemu:

Na 5 – Wykonaj animowany napis na zdjęciu:

Na 4 – wykonaj fotomontaż twarzy na podanych zdjęciach:

 

Poprawa 13.12.2018

poprawa

1 KLO praca domowa w edytorze tekstu

Krzyzowka

 

Różne

scratch_instrukcja (1)

 


Migawki z życia szkołyPrezentacja1