Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@internetdsl.pl

Informatyka – pliki

08.06

3B – poprawa 3b 08.06

poprawa – poprawa 08.06

07.06

Poprawa arkusza kalkulacyjnego – poprawa_07.06

11.05 

dodatkowe zadanie dla 7 KSP – zadania dodatkowe z arkuszakalkulacyjnego(dla chetnych)

praca domowa dla klasy 2A(zadania od 1 do 7) – excel2gim

zadanie z edytora tekstu – Zadanie z edytora tekstu

dla 7 SZP – Faktura Sprzedaz towarow Stypendium naukowe

dodatkowe

W klasie mamy 10 uczniów, rejestrujemy oceny semestralne z 10 przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki,
matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka. Wykorzystując arkusz kalkulacyjny wprowadź dane
do tabeli i wykonaj następujące zadania:
1. obliczyć średnią ocen dla każdego ucznia;
2. zliczyć ilości poszczególnych ocen dla poszczególnych uczniów;
3. obliczyć średnią ocen dla każdego przedmiotu;
4. zliczyć ilości poszczególnych ocen dla poszczególnych przedmiotów;
5. obliczyć średnią ocen dla klasy;
6. zliczyć ilość osób, których średnia ocen przekracza 4,5;
7. wyświetlić wszystkie osoby, których średnia ocen przekracza 4,5

Rownania Tabliczka mnozenia Wyksztalcenie

22.04.2018

Praca domowa 2 Gimnazjum i 3 Gimnazjum

ZADANIA POWTÓRZENIOWE DLA KLASY 1KLO

Praca domowa 7SzP

12.04.2018

1KLO- 1_swiatlem_malowanie

2b zadania

Ceny wczasow

Faktura

Liczba ludnosci

Moje wydatki miesieczne

Przychody i rozchody domowe

Rownania

Sprzedaz towarow

Srednia ocen

Stypendium naukowe

Sumowanie

Tabliczka mnozenia

Wplaty uczniow

Wyksztalcenie

Wynagrodzenie pracownikow

Wynagrodzenie

Wypozyczenia ksiazek

Zajecia pozalekcyjne

Zadania dla klasy 1KLO z arkusza kalkulacyjnego umieszczę na stronie 15.04, poprawa sprawdzianu z arkusza kalkulacyjnego została przełożona na 26 kwietnia.

05.04.2018

2b – jezeli1x

22.03.2018

sprawdzian 1KLO-sprawdzian 1KLO 

lub ten sprawdzian-1KLO

2b-5_zadanie_3  (w domu: należności, dofinansowanie)

15.03.2018

sprawdzian-Sprawdzian3B

Praca na lekcji 1 KLO -7_zadanie_3

09.03.2018

Sprawdzian wiadomości 2a – sprawdzian-2

02.03.2018

Sprawdzian wiadomości 3B-Sprawdzian3B

01.03.2018

Praca domowa 1KLO- 5_zadanie_3

Praca na lekcji 1KLO -2_zadanie_2 , 2_zadanie_4

Prace domowe 02.02.2018

Klasa 2 gimnazjum – pracadomowa_klasa2

Klasa 3 gimnazjum – pracadomowa_klasa3

 

1KLO zadania- praca na lekcji 25.01.2018(stypendia,  pracownik)

Sprawdzian 1 klosprawdzian1KLO

1KLO – praca na lekcji-2_zadanie_4-psychoterapia

1KLO praca na lekcji-2_zadanie_1-fakty_i_mity

1KLO – praca na lekcji – zadanie_1-instrukcja

Dla 1 KLO- praca domowa edytor tekstu 1_zadanie_1-bogurodzica

DLA 1 KLO

scratch_instrukcja (1)

1_zadanie

zadanie_2

zadanie_3

zadanie_4

zadanie_5

zadanie_6