Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@hotmail.com

Katolicka Szkoła Podstawowa

Wewnątrzszkolny system oceniania
Dokument w przygotowaniu…
Świetlica
Świetlica szkolna będzie czynna w dni nauki szkolnej od godziny 6:45 do 17:00.