Liceum – rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Bezpieczne,
bezpłatne,
liceum
wspierające pasje

Katolickie Liceum im. św. Jadwigi Królowej prowadzi nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcacego

Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2022 r.

Wybierz profil:

Klasa 1a

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, trzeci przedmiot do wyboru
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – język hiszpański

Klasa 1b

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – język hiszpański

Klasa 1c

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – język hiszpański

Klasa 1d

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, trzeci przedmiot do wyboru
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – język hiszpański

Klasa 1e

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, trzeci przedmiot do wyboru
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – język hiszpański

Na uczniów czekają:

Bogata bliblioteka

Boisko wielofunkcyjne

stołówka

czytelnia

Katolik Sandomierz

internat

wolontariat

chór szkolny

Siłownia

zajęcia muzyczne i taneczne

wycieczki szkolne

konsultacje do matury

przygotowanie do konkursów i olimpiad

Rekrutacja Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. składanie podań w sekretariacie
szkoły lub drogą mailową: agatapaluch@interia.eu
Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r do godz. 15.00 dostarczanie
świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.
21 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Od 22 lipca 2022 r do 29 lipca 2022 r. składanie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, jeśli nie zostały złożone wcześniej.
1 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjetych i nieprzyjętych.
Od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 możliwość
złożenia podania wraz z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym.