Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@hotmail.com

REKRUTACJA 2018/2019

 


KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć klasy I, II, III oraz IV. Aby stworzyć optymalne warunki kształcenia dzieci młodszych zaplanowaliśmy gruntowną modernizację szkoły. Utworzymy nowoczesne klasopracownie dla najmłodszych, świetlicę, oddzielne szatnie. Dysponujemy własną kuchnią i stołówką.

Prowadzimy też rekrutację uzupełniającą do istniejących klas V, VI i VII. Podczas przyjmowania kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Sandomierza i okolic.

Wszystkich kandydatów wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) zapraszamy na rozmowę z dyrektorem Szkoły.

Na rozmowę należy umówić się telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem 15 832 78 09.

Przyjmowanie kandydatów prowadzone będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

od 4 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.
należy odbyć rozmowę z dyrektorem szkoły oraz złożyć w sekretariacie dokumenty:

*podanie o przyjęcie do szkoły (Podanie do SP )

*dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

do 21 czerwca 2019 r.
należy złożyć w sekretariacie szkoły wymaganą dokumentację uzupełniającą:
dla kandydatów do klasy I:
  • bilans sześciolatka,
  • informacja o gotowości szkolnej dziecka,
  • akt urodzenia,
dla kandydatów do klasy II, III, IV, V, VI i VII:
  • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.
 Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

Do pobrania:
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu
2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie klas pierwszych

– dla kandydatów po VIII klasie SP (4-letnie LO) – 2 klasy

– dla kandydatów po III klasie gimnazjum (3-letnie LO) – 2 klasy

 

Kierunki kształcenia

>biologia, chemia – w tym warsztaty z anatomii i fizjologii człowieka

>j. polski, historia, wos

>matematyka, fizyka, informatyka

>językowy.

 

Dodatkowo proponujemy : 1 godz. j. angielskiego dla wszystkich rozszerzeń.

W szkole uczymy j. angielskiego oraz do wyboru j. hiszpańskiego lub j. niemieckiego.

Dokumenty do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego można będzie składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 7:00 do 15:00 lub listem poleconym na adres szkoły. Druki można pobrać poniżej.

Harmonogram rekrutacji podany zostanie po stosownych decyzjach Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI

do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na rok szkolny 2019/2020

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum (do 3-letniego LO) lub klasy VIII szkoły podstawowej (do 4-letniego LO) – od 21 do 25 czerwca 2019 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 16 lipca 2019 r.
  4. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postacie przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu – od 16 do 24 lipca 2019 r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25 lipca 2019 r.