Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@internetdsl.pl

REKRUTACJA 2018/2019

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu
2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć klasę I oraz klasy IV, V, VI i VII. Podczas przyjmowania kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Sandomierza i spoza Sandomierza.

 

Przyjmowanie do klasy I oraz klasy IV, V, VI i VII prowadzone będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • do 31 marca 2018r. – złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły: 
w przypadku wolnych miejsc przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.
 • do 25 czerwca 2018r. – uzupełnienie wymaganej dokumentacji w sekretariacie szkoły:
 • dla kandydatów do klasy I:

  bilans sześciolatka,
  informacja o gotowości szkolnej dziecka,
  akt urodzenia,

  dla kandydatów do klasy IV, V, VI i VII:

  świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

  Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor szkoły.

   

  Do pobrania:

  Karta informacyjna –Karta-informacyjna-SP

  Podanie o przyjęcie –Podanie SP

   


  KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu
  2018/2019

   

  Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych do składania dokumentów do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na rok szkolny 2018-2019.

   

  Proponowane kierunki kształcenia:

  Dokumenty do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego można składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 7:00 do 15:00 lub listem poleconym na adres szkoły. Druki można pobrać poniżej.

   

  HARMONOGRAM

   

  1. Składanie podań i dokumentów przez kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu do 22.06.2018 r. godz. 15.00

   

  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu o dokumenty:

  3. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły (w kolejności alfabetycznej)  28.06.2018 r. do godz. 15:00

   

  4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu doręczeniem:

  5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu – 01 lipca 2018 do godz. 15:00.

   

  REKRUTACJA CZAS START !!!