Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@hotmail.com

REKRUTACJA 2019/2020 SP

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć klasy I, II, III oraz IV. Aby stworzyć optymalne warunki kształcenia dzieci młodszych zaplanowaliśmy gruntowną modernizację szkoły.

Utworzymy nowoczesne klasopracownie dla najmłodszych, świetlicę, oddzielne szatnie. Dysponujemy własną kuchnią i stołówką.

Prowadzimy też rekrutację uzupełniającą do istniejących klas V, VI i VII.

Podczas przyjmowania kandydatów do szkoły będzie obowiązywała zasada powszechnej dostępności. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z terenu Sandomierza i okolic.

Wszystkich kandydatów wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) zapraszamy na rozmowę z dyrektorem Szkoły.

Na rozmowę należy umówić się telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem 15 832 78 09.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor szkoły.

Do pobrania: