Kontakt ☏ 15 832 78 09 ✉ kliceum@hotmail.com

Patrycja Juda

W Katolickim Liceum im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu warto uczyć się z wielu względów. Przede wszystkim szkoła wychowuje w  duchu  chrześcijańskim, co odróżnia ją od wielu szkół w naszym powiecie. Uwidacznia Boga i nauczanie Kościoła Katolickiego. Pokazuje jak powinien wyglądać prawdziwy chrześcijanin- praktykujący i znający zasady wiary.  Pozwala poznać człowieka poprzez pryzmat prawdy i dobra.

W KLO możemy nauczyć się także odpowiedzialności, zarówno tej wobec  naszych najbliższych, jak i Ojczyzny.  Pozwala ukształtować postawę patriotyczną, tak rzadko popularyzowaną wśród młodzieży. Pokazuje jak należy brać odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępowanie. Uczy jak dbać i szanować otaczające nas środowisko.

W szkole dzięki jednolitemu ubiorowi, nikt nie może poczuć się gorszy. Ubiór nie dzieli uczniów na ,,bogatszych” i ,,biedniejszych”.

Atmosfera jaka panuje w KLO jest bardzo ciepła, można powiedzieć, iż rodzinna.  Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. Przez co można łatwo rozwiązywać problemy wychowawcze.

Warto uczyć się w KLO, ponieważ szkoła ta ukazuje jak ważna w życiu każdego człowieka jest praca, dzięki której kształtuje się postawę młodych ludzi.

Szkoła tworzy dobre warunki do rozwijania talentów, poprzez liczne kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe, zajęcia taneczne, jak i filharmonię- która jest przeze mnie bardzo miło wspominana.